Danes je 1.12.2021

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Inšpekcijski nadzor IRSD nad interventnimi ukrepi

22.3.2021, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:03:43

Poglavja

Pristojnost IRSD na področju delovnih razmerij je zelo široka in raznolika, pri čemer so v zadnjem letu področje nadzora delovnih razmerij močno zaznamovale tudi posledice novega koronavirusa. V tem okviru je bil IRSD deležen več novih pristojnosti in posledično pooblastil, saj je bila z namenom omilitve in odprave posledic koronavirusne bolezni sprejeta nova normativna ureditev.

Na seminarju vas bomo opremili z znanjem o pristojnostih IRSD, ki so povezane z izvajanjem nadzora nad nekaterimi začasnimi ukrepi, sprejetimi z namenom ohranitve delovnih mest. V tem okviru se bomo osredotočili predvsem na ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile in ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa. Vsi našteti namreč sodijo v delovno področje inšpekcijskega nadzora IRSD.

 

Predavateljica:

Odvetniška pripravnica Sara Švagelj je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani magistrirala junija 2019. V Odvetniški pisarni Bohl je opravljala študentsko delo že od septembra 2019, po pridobitvi naziva magistrica prava pa se je zaposlila na delovnem mestu odvetniške pripravnice. Poleg tega hkrati opravlja volontersko pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. Pri svojem delu v Odvetniški pisarni Bohl se ukvarja predvsem z delovnim pravom, deluje pa tudi na področju civilnega in kazenskega prava ter pripravlja različne strokovne članke in odgovarja na vprašanja strank.

Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Inšpekcija v podjetju Profi | Inšpekcija v podjetju Profi plus
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.