Danes je 11.5.2021

Najnovejši članki

Nova zaposlitev in čakanje na deloGarancija

10.5.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

... Podjetje se ukvarja s slaščičarsko dejavnostjo. Zaradi trenutnih razmer imamo na čakanju na delo doma vse zaposlene v strežbi, kuharice pa delno. Poslužujemo se interventnega ukrepa povračila nadomestila plače za delavce na čakanju. Želeli bi zaposliti delavko na delovnem mestu administrator ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razlogaGarancija

7.5.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... V zvezi z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi velja splošno pravilo, da lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če zato obstaja utemeljen razlog za redno odpoved. Pravilno izpeljan postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in koriščenje interventnih ukrepovGarancija

7.5.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... V aktualnih negotovih in kriznih razmerah se mnogi delodajalci soočajo s poslovnimi težavami, ki jih v zadostni meri ne morejo odpraviti niti finančne vzpodbude in drugi ukrepi za omilitev posledic koronavirusa, ki so določeni v interventnih ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

FURS dopolnil odgovore na pogosta vprašanja o upadu prihodkov ter MTD in skrajšanega delovnega časa

7.5.2021, Vir: FURS, gov.si

... Finančna uprava RS obvešča, da je med odgovori na pogosta vprašanja glede interventne zakonodaje objavila tudi »stališče glede načina izračuna upada prihodkov pri upravičencih, ki so v letu 2020 oziroma v letu 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom«. Podrobnejše informacije so dostopne ...

Vlada določila besedila predlogov treh davčnih zakonov

7.5.2021, Vir: Ministrstvo za finance, gov.si

... Vlada RS je določila besedila predlogov: Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona ...

Obisk inšpektorja v podjetju: odgovori na vprašanjaGarancija

1.5.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... V nadaljevanju objavljamo odgovore na dileme, ki ste jih zastavili na spletnem seminarju Obisk inšpektorja v podjetju. Vprašanje Smo s.p. Zadeve s področja delovnih razmerji so v pristojnosti s.p. Drugi o tem področju nismo seznanjeni in tudi ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Pravilnik o izplačilu jubilejnih nagrad (vzorec)Garancija

29.4.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT , 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZposS in 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP , 61/20 - ZIUZEOP-A ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Temeljna načela davčnega postopka

21.4.2021, Vir: Simona Štravs, davčna svetovalka z licenco ZDS

... Varstvo pravic strank – temeljno načelo ZUP Pri postopanju in odločanju morajo organi omogočiti stranki, da čim bolj zavarujejo in uveljavijo svoje pravice. Pravica do informiranja Nevednost in neukost stranke in drugih udeležencev ne smeta biti v škodo pravic, ki jim pripadajo po zakonu ...

Temeljna načela ZUP

21.4.2021, Vir: Simona Štravs, davčna svetovalka z licenco ZDS

... Načelo zakonitosti Organ odloča v upravni stvari po zakonu, podzakonskih predpisih, predpisih lokalnih skupnosti (6. člen ZUP). Načelo varstva pravic strank in varstvo javnih koristi Strankam je treba omogočiti, da čim lažje uveljavijo svoje interese, pri tem ne smejo biti oškodovane tretje stranke ...

Povračilo nadomestil plač delavcem na čakanju tudi za mesec maj

12.4.2021, Vir: MDDSZ, Vlada RS, gov.si

... Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za mesec maj 2021. Ukrep je urejal tudi Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (ZDUOP), delodajalci (ki izpolnjujejo pogoje) so delavce na čakanje ...

več člankov
Najbolj brani članki

Dokumentacija, ki jo mora imeti delodajalec: kaj lahko pregleda inšpektor?Garancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektor vrši nadzor pri delodajalcu tako, da preverja, ali delodajalec pri poslovanju spoštuje zakone, druge predpise, kolektivne pogodbe in splošne akte iz področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela, zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

PKP8 in krizni dodatekGarancija

4.2.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... PKP7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19) Uradni list RS, št. 203/2020, 5/2021, 12/2021, 12/2021, v nadaljevanju: ZIUPOPDVE. 1 je ponovno, kot je že določal PKP1, vzpostavil obveznost ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Nezgode pri delu: nasvetiGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... V izogib morebitnim sankcijam inšpektorata, je pomembno, da delodajalec: nezgodo pri delu/nevarni pojav/poklicno bolezen inšpektoratu prijavi TAKOJ; v prijavi navede vse podatke, ki se zahtevajo glede na izbrani obrazec; obrazec izpolni v celoti v skladu z navodili in upošteva pri tem šifrante ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Preprečevanje mobinga: obveznosti delodajalcev, sankcije in ugotovitve InšpektorataGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektorat Republike Slovenije za delo redno preverja in še vedno ugotavlja vse pogostejše kršitve tudi v zvezi s trpinčenjem na delovnem mestu (mobing). Kot izhaja iz poročila inšpektorata za leto 2018, so najpogostejše kršitve, ki jih inšpektorat odkrije, v sprejemu neustreznih ukrepov ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Skrajšan delovni čas, dopust in bolniškaArhiv

5.8.2020, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... V podjetju smo s 1.6.2020 izdali odredbe o skrajšanem delovnem času. Delo se opravlja v neenakomerni razporeditvi delovnega časa ( tri dni v tednu med 6. in 14. uro).   Kako je v primeru ko ima delavec dopust ali bolniško ( npr. dela 3 dni, 1 dan ima dopust ali bolniško in en ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… 

Več informacij >>> 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko - davčni vidik

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili pregled katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Več informacij >>> 

Inšpekcija v podjetju