Danes je 22.9.2021

Najnovejši članki

Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020 (3. del - nadzor interventne zakonodaje)Garancija

21.9.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... IRSD je tako tudi iz področja interventne zakonodaje pripravil pregled ugotovitev po posameznih ukrepih. V zvezi z ukrepom povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene je IRSD poročal, da je prejel številna vprašanja in dileme delodajalcev ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020 (2. del - delovna razmerja)Garancija

20.9.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Nadzor delovnih razmerjih V letu 2020 je tako IRSD s področja delovnih razmerij na podlagi izvedenih nadzorov ugotovil 8.708 kršitev delovnopravne zakonodaje. Najpogosteje IRSD še vedno ugotavlja kršitve na področju plačila za delo in drugih ...

Obračun prevoza na delo: ureditev v internem aktuGarancija

20.9.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Spadamo pod KP za trgovino. Prevoz na delo obračunavamo v višini mesečne vozovnice oziroma 70 % cene javnega prevoza, kar je enako. 1. Ali smemo z inertnim aktom spremeniti način obračunavanja prevoza na delo tako, da bi npr. vsem delavcem ...

Davčni inšpekcijski nadzor in primeri iz prakse

20.9.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Na portalu Inšpekcija v podjetju smo objavili primere davčnih inšpekcijskih nadzorov: Odpadki in dohodnina (odmera akontacije dohodnine pri izplačevalcu dohodka) Odmera dohodnine po tem, ko je bil opravljen DIN pri plačniku dohodka ...

Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020 (1. del)Garancija

17.9.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Z vidika ugotavljanja razmer in kršitev na področju delovnopravne zakonodaje je pomembno vsakoletno poročilo Inšpektorata RS za delo (v nadaljevanju-IRSD), ki ga vsako leto do konca meseca marca za preteklo koledarsko leto IRSD predloži ministrstvu ...

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

16.9.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Zaradi sprememb Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se je pri delodajalcih postavilo kar nekaj vprašanj, kako je s povračili stroškov prevoza na delo in z dela – o tej temi smo na portalu objavili spodnje vsebine in nasvete: Povračilo stroškov ...

Ustrezno arhiviranje potnih nalogovGarancija

15.9.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Zanima nas, ali je fizični arhiv za potne stroške obvezen ali je digitalen arhiv dovolj po slovenski zakonodaji? Vse potne stroške imamo namreč vodene preko sistema Concur. V njemu se naredi nalog za službeno pot, obračun potnega naloga in ...

Odsotnost z dela - karantena, višja silaGarancija

12.9.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Ukrep nadomestila plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej je bil del vsakokratne interventne zakonodaje, t.i. PKP-jev, tokrat ...

PCT pogoj obvezen tudi v podjetjih

12.9.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

... Vlada RS je na 264. dopisni seji, ki je potekala 11. 9. 2021, izdala Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Odlok med drugim začasno določa pogoj PCT za vse zaposlene oz. vse osebe, ki na »kakršnikoli drugi pravni ...

Finančna spodbuda za cepljene delavce (delovnopravni vidik)Garancija

11.9.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... V času epidemije so bili uvedeni številni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, tudi nekateri, ki vplivajo na delovna mesta. Epidemiološka slika in situacija, povezana s covid-19, je dodatno ustvarjala pritisk tudi na delodajalce in delavce ...

več člankov
Najbolj brani članki

Dokumentacija, ki jo mora imeti delodajalec: kaj lahko pregleda inšpektor?Garancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektor vrši nadzor pri delodajalcu tako, da preverja, ali delodajalec pri poslovanju spoštuje zakone, druge predpise, kolektivne pogodbe in splošne akte iz področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela, zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

PKP8 in krizni dodatekGarancija

4.2.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... PKP7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19) Uradni list RS, št. 203/2020, 5/2021, 12/2021, 12/2021, v nadaljevanju: ZIUPOPDVE. 1 je ponovno, kot je že določal PKP1, vzpostavil obveznost ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Nezgode pri delu: nasvetiGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... V izogib morebitnim sankcijam inšpektorata, je pomembno, da delodajalec: nezgodo pri delu/nevarni pojav/poklicno bolezen inšpektoratu prijavi TAKOJ; v prijavi navede vse podatke, ki se zahtevajo glede na izbrani obrazec; obrazec izpolni v celoti v skladu z navodili in upošteva pri tem šifrante ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Preprečevanje mobinga: obveznosti delodajalcev, sankcije in ugotovitve InšpektorataGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektorat Republike Slovenije za delo redno preverja in še vedno ugotavlja vse pogostejše kršitve tudi v zvezi s trpinčenjem na delovnem mestu (mobing). Kot izhaja iz poročila inšpektorata za leto 2018, so najpogostejše kršitve, ki jih inšpektorat odkrije, v sprejemu neustreznih ukrepov ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Skrajšan delovni čas, dopust in bolniškaArhiv

5.8.2020, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... V podjetju smo s 1.6.2020 izdali odredbe o skrajšanem delovnem času. Delo se opravlja v neenakomerni razporeditvi delovnega časa ( tri dni v tednu med 6. in 14. uro).   Kako je v primeru ko ima delavec dopust ali bolniško ( npr. dela 3 dni, 1 dan ima dopust ali bolniško in en ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… 

Več informacij >>> 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko - davčni vidik

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili pregled katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Več informacij >>> 

Inšpekcija v podjetju