Danes je 24.5.2024

Najnovejši članki

Izrabljanje letnega dopusta po urahGarancija

23.5.2024, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Zaposleni bi rad odšel domov zaradi osebnih razlogov, preden opravi 8 ur, vendar nima viška ur. Zato bi te minus ure pokrival z letnim dopustom. Ali je to dovoljeno? Po izrecnem določilu 4. odst. 160. člena ZDR-1 se letni dopust določa in izrablja po delovnih dnevih. Kot dan ...

Nagrada dijakom in študentom za obvezno praktično delo

23.5.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Finančna uprava RS je na svoji spletni strani objavila novo pojasnilo (z dne 30. 4. 2024) glede izračuna osnove za plačilo prispevkov od dohodkov iz drugih pravnih razmerij, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja. Sem se uvrščajo tudi nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo. ...

Začasno čakanje na delo domaGarancija

21.5.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Delavce smo z januarjem 2024 napotili na začasno čakanje na delo doma zaradi nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, skladno s 138. členom ZDR-1 . Obvestila so bila delavcem izdana za čas od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024. Sedaj se ...

Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah

21.5.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Finančna uprava je na svoji spletni strani objavila prenovljena pojasnila o obdavčevanju dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah. Pojasnila se med drugim nanašajo na obravnavo primerov o obdavčitvi dohodkov, ki jih nerezidenti dosegajo z opravljanjem dela delno v Sloveniji in delno v drugih ...

Ukinjeno zbiranje podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M

15.5.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... S 1. majem 2024 je bilo ukinjeno zbiranje podatkov o plačah zaposlenih pri pravnih osebah na obrazcu ZAP/M, ki jih je za Statistični urad zbiral AJPES. Statistični urad bo namreč za statistiko plač uporabljal podatke iz obrazcev REK-O, ki jih delodajalci poročate Finančni upravi RS. Tako bo zadnja ...

Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem v angleškem jeziku (vzorec)Garancija

14.5.2024, Verlag Dashöfer, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. Fixed-term employment contract with a foreigner (sample) On the basis of Articles 11, 31, 54, to 58 of the Employment Relations Act ZDR-1 (Uradni list RS No. 21/2013 - hereinafter ZDR-1 ), the Act on Employment, Self-Employment and Work of Foreigners (Reg. ...

Zdravstveni pregledi delavcev (neizpolnjevanje pogojev za delo)Garancija

9.5.2024, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Zaposlenega smo poslali na obdobni zdravniški pregled, kjer so ugotovili, da izpolnjuje pogoje pod določenimi omejitvami. Preglede je imel 5x v roku enega leta, zneski niso majhni. Ker je strošek zdravniških pregledov na strani podjetja, me zanima, ali lahko vse te dodatne zdravniške ...

Regres 2024

25.4.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Minimalni regres letos znaša 1253,90 evrov. Izplačati ga morate do 1. julija. Delodajalci morate do 1. julija delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta, izplačati regres, in sicer vsaj v višini minimalne plače. Za leto 2024 ta znesek znaša 1253,90 evrov. Rok za izplačilo je 1. julij, izjemoma ...

FURS bo nadzoroval dohodke družbenikov, ki so obvezno zavarovani iz naslova lastništva družbe

25.4.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... FURS bo okrepil nadzor na področju dohodkov družbenikov, ki so obvezno zavarovani iz naslova lastništva družbe. Ti morajo za opravljanje dela imeti sklenjeno ustrezno pogodbo, tako za vodenje kot tudi za vsa druga dela, ki jih opravljajo v okviru registrirane dejavnosti. FURS opozarja, da za davčno ...

Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo (vzorec)Garancija

19.4.2024, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi 11., 17., 31. in 147. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT , 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ- ...

več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Transferne cene - orodje za zmanjševanje davčnih obveznosti družb

Transferne cene so v času vse večje globalizacije in tendence povezovanja družb z namenom koncentracije kapitala in optimiranja stroškov na ravni skupine, postale tudi učinkovito orodje za zmanjševanje davčnih obveznosti družb. Prav zaradi možnosti prilagajanja davčnih osnov iz naslova transfernih cen je poslovanje med povezanimi osebami izpostavljeno poostrenemu in bolj natančnemu davčnemu nadzoru v primerjavi s poslovanjem na trgu z nepovezanimi subjekti. Več informacij >>>

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Inšpekcija v podjetju