Danes je 1.12.2021

Najnovejši članki

Računovodski servis sodeluje v DIN, ki se vrši pri njegovi stranki, kot oseba za dajanje podatkov in pojasnilGarancija

24.11.2021, Branka Svilar Mugoša, Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... V primeru, da računovodski servis v DIN, ki se vrši pri njegovi stranki, sodeluje kot oseba za dajanje podatkov in pojasnil, jo kot tako praviloma na uvodnem razgovoru s pooblaščeno osebo davčnega organa imenuje njena stranka, nad katero je ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Računovodski servis sodeluje v DIN, ki se vrši pri njegovi stranki, kot strokovni pomočnikGarancija

24.11.2021, Branka Svilar Mugoša, Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP ) v 61. členu omogoča možnost, da ima zavezanec v DIN tudi strokovnega pomočnika. V navedeni zakonski določbi je tako v prvem odstavku določeno, da je treba stranki v vseh upravnih postopkih ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Pravice in obveznosti računovodskega servisa v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora njegovih strankGarancija

24.11.2021, Branka Svilar Mugoša, Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Računovodski servis lahko v davčnem inšpekcijskem nadzoru (v nadaljevanju DIN), ki se izvaja pri njegovi stranki, sodeluje kot oseba za dajanje podatkov in pojasnil, kot strokovni pomočnik, ali kot pooblaščenec, ali pa sploh nima nobene vloge ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Računovodski servis sodeluje v DIN, ki se vrši pri njegovi stranki, kot pooblaščenecGarancija

24.11.2021, Branka Svilar Mugoša, Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Računovodski servis lahko sodeluje v DIN, ki se vrši pri njegovi stranki, tudi kot pooblaščenec. Za to potrebuje posebno pooblastilo s strani stranke, ki je lahko pisno ali pa tudi ustno. V DIN je pooblastilo praviloma pisno. Pooblastilo ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Računovodski servis nima nobene vloge v DIN, ki se vrši pri njegovi strankiGarancija

24.11.2021, Branka Svilar Mugoša, Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... V primeru, da računovodski servis v DIN, ki se izvaja pri njegovi stranki nima nobene vloge, lahko davčni organ od njega, kljub vsemu, zahteva predložitev strankine poslovne dokumentacije. Pravna podlaga je v prvem odstavku 39. člena Zakona ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Davčni inšpekcijski nadzor transfernih cenGarancija

23.11.2021, Branka Svilar Mugoša, Svilar - Bohorič & partnerji d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Transferne cene so cene, ki si jih v medsebojnih transakcijah zaračunavajo povezana podjetja, ki delujejo znotraj mednarodnih skupin podjetij. Transakcije med povezanimi podjetji v zvezi z blagom, finančnimi storitvami, neopredmetenimi sredstvi ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Pisno opozorilo pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga - neizpolnjevanje pogoja PCT (vzorec)Garancija

23.11.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. V __________, dne ______ vstaviti kraj izdaje in datum izdaje ________________ [vstavite ime in priimek delavca], ________________ [vstavite naslov stalnega bivališča] ________________ [poštna številka in kraj ...

Transferne ceneGarancija

23.11.2021, Branka Svilar Mugoša, Svilar - Bohorič & partnerji d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Pri inšpiciranju stroškov storitev, ki jih davčnim zavezancem zaračunajo povezane osebe, davčni organ namenja posebno pozornost ugotavljanju: - ali so bile storitve dejansko opravljene, - ali gre za podvajanje storitev, - ali je bila cena ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Poslovna uspešnost, vezana na prisotnost delavcev v koledarskem letuGarancija

22.11.2021, Simona Matko Počivalšek, RISTO s.p., Vir: Verlag Dashöfer

... V našem podjetju vežemo poslovno uspešnost na prisotnost delavcev v koledarskem letu. V prisotnost ne vštevamo porodniške, očetovski dopust in bolniške odsotnosti. Zagovornik načela enakosti je podal mnenje, da je to diskriminatorno. Ali nas to mnenje zavezuje pri ...

Začasni ukrepi za širjenje koronavirusa v upravnih zadevah

22.11.2021, Vir: FURS, gov.si

... V Uradnem listu (št. 180/21 z dne 18. 11. 2021) je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 v upravnih zadevah. Z odlokom so določeni začasni ukrepi, organi, na katere se ti nanašajo in pa veljavnost. Ukrepi se tako nanašajo ...

več člankov
Najbolj brani članki

Dokumentacija, ki jo mora imeti delodajalec: kaj lahko pregleda inšpektor?Garancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektor vrši nadzor pri delodajalcu tako, da preverja, ali delodajalec pri poslovanju spoštuje zakone, druge predpise, kolektivne pogodbe in splošne akte iz področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela, zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

PKP8 in krizni dodatekGarancija

4.2.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... PKP7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19) Uradni list RS, št. 203/2020, 5/2021, 12/2021, 12/2021, v nadaljevanju: ZIUPOPDVE. 1 je ponovno, kot je že določal PKP1, vzpostavil obveznost ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Nezgode pri delu: nasvetiGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... V izogib morebitnim sankcijam inšpektorata, je pomembno, da delodajalec: nezgodo pri delu/nevarni pojav/poklicno bolezen inšpektoratu prijavi TAKOJ; v prijavi navede vse podatke, ki se zahtevajo glede na izbrani obrazec; obrazec izpolni v celoti v skladu z navodili in upošteva pri tem šifrante ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Preprečevanje mobinga: obveznosti delodajalcev, sankcije in ugotovitve InšpektorataGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektorat Republike Slovenije za delo redno preverja in še vedno ugotavlja vse pogostejše kršitve tudi v zvezi s trpinčenjem na delovnem mestu (mobing). Kot izhaja iz poročila inšpektorata za leto 2018, so najpogostejše kršitve, ki jih inšpektorat odkrije, v sprejemu neustreznih ukrepov ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Skrajšan delovni čas, dopust in bolniškaArhiv

5.8.2020, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... V podjetju smo s 1.6.2020 izdali odredbe o skrajšanem delovnem času. Delo se opravlja v neenakomerni razporeditvi delovnega časa ( tri dni v tednu med 6. in 14. uro).   Kako je v primeru ko ima delavec dopust ali bolniško ( npr. dela 3 dni, 1 dan ima dopust ali bolniško in en ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… 

Več informacij >>> 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko - davčni vidik

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili pregled katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Več informacij >>> 

Inšpekcija v podjetju