Danes je 4.8.2021

Najnovejši članki

Nadurno deloGarancija

29.7.2021, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Kar zadeva nadurno delo je opozoriti predvsem na to, da to predstavlja izjemo od pravila, da sme delavec opravljati delo le v okviru z zakonom predpisanega polnega delovnega časa. Le-to se delavcu lahko odredi v primeru nastanka izjemnih okoliščin. V takem primeru lahko delodajalec ...

Hramba in vodenje dokumentacije (računov)Garancija

29.7.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... V nadaljevanju bomo predstavili relevantno zakonodajo, ki se nanaša na hrambo in vodenje dokumentacije - zlasti prejetih in izdanih računov. Uvodoma izpostavljamo, da Zakon o davčnem postopku Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo ...

Soglasje za opravljanje nadurnega dela varovanih kategorij delavcev (vzorec)Garancija

29.7.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. SOGLASJE DELAVCA ZA OPRAVLJANJE NADURNEGA DELA delavec [ vstaviti ime in priimek ], rojen dne [ vstaviti datum rojstva delavca ], stanujoč [ vstaviti naslov prebivališča delavca ], zaposlenemu na delovnem mestu »[ ...

Soglasje za opravljanje nadurnega dela varovanih kategorij delavcev (komentar)Garancija

29.7.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Zakon o delovnih razmerjih Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT , 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19 in 203/20 - ZIUPOPDVE, v nadaljevanju: ZDR-1 . 1 v drugem odstavku 146. členu določa, da delodajalec ...

Spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerjaGarancija

27.7.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom moramo ločiti med dvema vidikoma, in sicer med delovnopravno obravnavo in davčno obravnavo. Pravica delavca do povračil stroškov v zvezi z delom je urejena v 130. členu Zakona o delovnih razmerjih ...

Vloge za povračilo nadomestila plače za karanteno ali višjo silo (ZNUPZ)

22.7.2021, Vir: Zavod RS za zaposlovanje

... Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da lahko delodajalci vložite vloge za povračilo nadomestila plače za karanteno ali višjo silo na portalu za delodajalce. Spomnimo, Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) določa povračilo nadomestila plače zaradi karantene na domu oz. nemožnosti opravljanja ...

Posodobljena pojasnila o povračilih nadomestila plače za skrajšani delovni čas

22.7.2021, Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gov.si

... Sprejet Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 (ZIUPGT) ureja med drugim ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ta velja od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 – obstaja možnost podaljšanja s sklepom Vlade, a ne dlje kot ...

Mnenje Vlade o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih

16.7.2021, Vir: Ministrstvo za pravosodje, Vlada RS, gov.si

... Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih. Slednjega je v Državni zbor vložila skupina poslank in poslancev, prvopodpisani Miha Kordiš. Predlog dopolnjuje ureditev začasnih odredb v individualnih delovnih sporih, in sicer za primere redne odpovedi ...

DZ sprejel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, nekatere določbe veljajo za vse delodajalce, ne le v zdravstvu!

16.7.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Državni zbor je sprejel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki pa ne ureja le začasnih oz. interventnih ukrepov na področju zdravstva – posega namreč na različna področja. Zakon tako denimo ureja nadomestilo plače delavcem zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja ...

Vlada ne podpira Predloga zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela

16.7.2021, Vir: MDDSZ, Vlada RS, gov.si

... Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev stranke Levica. Vlada RS pa je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela. Pojasnilo lahko preberete tu (v pripetem ...

več člankov
Najbolj brani članki

Dokumentacija, ki jo mora imeti delodajalec: kaj lahko pregleda inšpektor?Garancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektor vrši nadzor pri delodajalcu tako, da preverja, ali delodajalec pri poslovanju spoštuje zakone, druge predpise, kolektivne pogodbe in splošne akte iz področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela, zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

PKP8 in krizni dodatekGarancija

4.2.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... PKP7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19) Uradni list RS, št. 203/2020, 5/2021, 12/2021, 12/2021, v nadaljevanju: ZIUPOPDVE. 1 je ponovno, kot je že določal PKP1, vzpostavil obveznost ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Nezgode pri delu: nasvetiGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... V izogib morebitnim sankcijam inšpektorata, je pomembno, da delodajalec: nezgodo pri delu/nevarni pojav/poklicno bolezen inšpektoratu prijavi TAKOJ; v prijavi navede vse podatke, ki se zahtevajo glede na izbrani obrazec; obrazec izpolni v celoti v skladu z navodili in upošteva pri tem šifrante ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Preprečevanje mobinga: obveznosti delodajalcev, sankcije in ugotovitve InšpektorataGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektorat Republike Slovenije za delo redno preverja in še vedno ugotavlja vse pogostejše kršitve tudi v zvezi s trpinčenjem na delovnem mestu (mobing). Kot izhaja iz poročila inšpektorata za leto 2018, so najpogostejše kršitve, ki jih inšpektorat odkrije, v sprejemu neustreznih ukrepov ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus

Skrajšan delovni čas, dopust in bolniškaArhiv

5.8.2020, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... V podjetju smo s 1.6.2020 izdali odredbe o skrajšanem delovnem času. Delo se opravlja v neenakomerni razporeditvi delovnega časa ( tri dni v tednu med 6. in 14. uro).   Kako je v primeru ko ima delavec dopust ali bolniško ( npr. dela 3 dni, 1 dan ima dopust ali bolniško in en ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi plus
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… 

Več informacij >>> 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko - davčni vidik

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili pregled katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Več informacij >>> 

Inšpekcija v podjetju