Danes je 9.12.2023

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Obisk inšpektorja v podjetju

4.5.2021, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:00:06

Poglavja

Inšpektor za delo med drugim izvaja nadzor na področju delovnih razmerij, njegove pristojnosti pa so zelo široke in raznolike. Vsekakor velja, da morajo delodajalci inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora ter mu na vpogled dati vso dokumentacijo, pojasnila in izjave, ki jih pri nadzoru zahteva inšpektor za delo.

Na seminarju bomo udeležence pripravili na obisk inšpektorja za delo, pretežni poudarek pa bo namenjen postopku inšpekcijskega nadzora. Predstavljen bo okvir pristojnosti inšpektorja za delo ter s tem povezane pravice in obveznosti delodajalcev, kazni ter pregled najpogostejših kršitev, vključno z obveznostmi delodajalcev v primeru izrečenega inšpekcijskega ukrepa in možnimi pravnimi sredstvi zoper izrečeni inšpekcijski ukrep.

 

Predavateljica:

Odvetniška kandidatka Sara Švagelj je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani magistrirala junija 2019. V Odvetniški pisarni Bohl je opravljala študentsko delo že od septembra 2016, po pridobitvi naziva magistrica prava pa se je zaposlila na delovnem mestu odvetniške pripravnice in nato po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu decembra 2021, na delovnem mestu odvetniške kandidatke. Pri svojem delu v Odvetniški pisarni Bohl se ukvarja predvsem z delovnim pravom, deluje pa tudi na področju civilnega in kazenskega prava ter pripravlja različne strokovne članke in odgovarja na vprašanja strank.

Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Inšpekcija v podjetju Profi | Inšpekcija v podjetju Profi plus
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.