Danes je 26.9.2023

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 2039/2011, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, z dne 3.12.2011

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
(ZVZD-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
(1)  S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Inšpekcija v podjetju Profi | Inšpekcija v podjetju Profi plus
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.