Danes je 24.7.2024

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 222/2018, Zakon o izobraževanju odraslih, z dne 17.2.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1)  S tem zakonom se urejata:
-  javni interes na področju izobraževanja odraslih
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Inšpekcija v podjetju Profi | Inšpekcija v podjetju Profi plus
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.