Danes je 24.7.2024

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 2610/2020, Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, z dne 30.12.2021

ZAKON
O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP)
4283/2021
30.12.2021
PRVI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1)  S tem zakonom se zaradi omilitve in odprave posledic nalezljive bolezni
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Inšpekcija v podjetju Profi | Inšpekcija v podjetju Profi plus
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.