Danes je 24.7.2024

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 978/2022, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-2-UPB18), z dne 28.12.2023

ZAKON
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJUZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N)
4098/2023
28.12.2023
PRVI DEL SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in področje zakona)
(1)  S tem zakonom se ureja sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sistem obveznega
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Inšpekcija v podjetju Profi | Inšpekcija v podjetju Profi plus
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.