Danes je 19.4.2024

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Zaposlovanje tujcev: >>check lista<< obveznosti delodajalca pred zaposlitvijo tujca

19.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

7.1.6 Zaposlovanje tujcev: »check lista« obveznosti delodajalca pred zaposlitvijo tujca

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21, s spremembami, v nadaljevanju: ZZSDT) določa pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela.

Med drugim navaja naslednje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko opravi zaposlitev tujca (za nedoločen čas ali katero drugo obliko zaposlitve):

 1. v uradnih evidencah ne obstaja primerna brezposelna oseba za delovno mesto;
 2. delodajalec mora biti vpisan v registru in ne sme biti v postopku likvidacije ali stečaja;
 3. delodajalec mora aktivno poslovati, kar pomeni, da mora biti vsaj 6 mesecev pred oddajo vloge za zaposlitev tujca pri delodajalcu zaposlena vsaj 1 oseba za polni delovni čas;
 4. delodajalec mora biti vključen v obvezna socialna zavarovanja in imeti vsak mesec zadnjih 6 mesecev pred oddajo vloge za zaposlitev tujca vsaj 10.000 € prilivov na banki v Sloveniji.

Nadaljnji pogoji so, da je delodajalec predložil obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je imel zaposlene delavce in nima neporavnanih davčnih obveznosti. Pri zaposlitvi tujca ne sme biti izkoriščena kvota (ker je število tujcev na trgu omejeno), tujec mora izpolnjevati pogoje delodajalca in priložena mora biti pogodba o zaposlitvi tujca (za nedoločen čas ali sezonsko delo). Zaposlitev tujca za nedoločen čas lahko opravi tudi novonastalo podjetje, če izkazuje minimalno 50.000 € investicij. Vlogo za zaposlitev tujca lahko opravi delodajalec, vendar za to potrebuje pooblastilo delojemalca.

Za zaposlovanje ujcev iz tretjih držav, je potrebno pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo.

Obrazci, namenjeni delodajalcem

Obrazci, namenjeni delodajalcem so dostopni na:

Obrazci - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

 • Prošnja za enotno dovoljenje

  1. Prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja lahko vloži tujec ali delodajalec. Tujec mora vlogo za prvo enotno dovoljenje oddati pri slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi. Delodajalec lahko prošnjo odda na upravni enoti v Sloveniji ali na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi.
  2. Sporočilo o prostem delovnem mestu.
  3. Kontrola trga dela (obrazec PDM-KTD): delodajalec jo lahko opravi pred oddajo vloge za dovoljenje in na tak način zmanjša tveganje zavrnitve vloge zaradi neizpolnjevanja omenjenega pogoja. Če se kontrola trga ne opravi pred oddajo vloge za dovoljenje, bo ZRSZ na podlagi pridobljenih podatkov v postopku izdaje dovoljenja preverjal izpolnjevanje tega pogoja.
 • Soglasje k enotnemu dovoljenju

  1. V postopku za enotno dovoljenje, ki ga vodi upravna enota, ZRSZ izda soglasje k temu dovoljenju. Postopek izdaje soglasja se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote, na podlagi vloge za enotno dovoljenje in priložene dokumentacije. Izdano soglasje k enotnemu dovoljenju je potrdilo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za določen namen zaposlitve ali dela v Sloveniji.
  2. Izdano soglasje k enotnemu dovoljenju je potrdilo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za določen namen zaposlitve ali dela v Sloveniji. Soglasje k enotnemu dovoljenju je lahko izdano za:
   • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,

   • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,

   • modro karto EU,

   • napotene delavce,

   • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,

   • individualne storitve tujcev,

   • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali

   • sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

 • Izdaja enotnega dovoljenja

  1. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izda upravna enota v obliki izkaznice.
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Inšpekcija v podjetju Profi | Inšpekcija v podjetju Profi plus
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.